Rubato groep
Mediators en bedrijfsadviseurs
Arbeidsrecht
Franchise
Ondernemingsrecht
Organisatie verandering en ontwikkeling
Franchise
Juridisch advies bij franchise
 
Een veel voorkomende vorm van samenwerking in het MKB is Franchise
Het aangaan van een franchise overeenkomst houdt in dat een ondernemer zich moet houden aan gemaakte afspraken conform het overeenkomstenrecht. De franchise overeenkomst is een heel belangrijk document dat de onderlinge juridische relatie tussen franchisegever en franchisenemer zoals onder meer de rechten, plichten en taakverdeling vastlegt. De daarin vastgelegde afspraken dienen aan de wet te voldoen. Laat altijd een franchise overeenkomst opstellen dan wel beoordelen door een gespecialiseerd juridisch adviseur om zo onverhoopte problemen in de toekomst te voorkomen. Onze juridisch specialisten kunnen u daarin ondersteunen.
 
Wat kunnen wij concreet voor u doen:
 
Adviseren, ondersteunen, bemiddelen zie ook mediation bij Franchise en mogelijk rechtshulp bij:
·         de totstandkomingsfase; de pre-contractuele fase o.a. prognoses, exploitatiemodellen, financieringsafspraken 
          en huurafspraken
·         mogelijke geschillen gedurende de contractperiode
·         verlenging van de contractperiode
·         verplaatsing van het bedrijf naar een andere locatie 
·         oprichting en begeleiden van een ondernemers-/franchise vereniging

meer weten?

mail ons