Rubato groep
Mediators en bedrijfsadviseurs
Arbeidsrecht
Franchise
Ondernemingsrecht
Organisatie verandering en ontwikkeling
Organisatie verandering en ontwikkeling
De adviseurs van Rubato ondersteunen bedrijven bij organisatieverandering en organisatieontwikkeling door samen met alle betrokkenen een veranderstrategie te ontwikkelen en dit hele proces te begeleiden. Ontwikkeling en verandering van mens en organisatie kent meestal twee aspecten, de zogenaamde harde kant van de verandering (structuur, systemen en strategie) en de zachtere kant (cultuur, communicatie, kernwaarden, stijl van leidinggeven). Dat begint al bij bijeenkomsten over de missie, visie, strategie en doelen van het bedrijf en eindigt bij een stapsgewijze implementatie van de veranderingen. Trainingen (zie aldaar) en coachingstrajecten (zie aldaar) kunnen een essentieel onderdeel van dit traject uitmaken. Bij verander- en ontwikkeltrajecten gaan wij ervan uit dat de mensen in uw bedrijf het hart van de organisatie vormen en dat  duurzame veranderingen dus alleen via de mensen zijn te realiseren. De mensen in de organisatie worden gestimuleerd om mee te denken en mee te bewegen met de veranderingen en ook daarvoor hun verantwoordelijkheid te nemen. Zo komen we samen verder en is er de meeste kans dat de veranderingen blijvend, duurzaam en gedragen zijn. Een mooie uitdaging voor alle betrokkenen.

meer weten?
mail ons