Rubato groep
Mediators en bedrijfsadviseurs
Mediation bij Arbeidszaken
Mediation bij Echtscheiding en Familie
Mediation bij Eigenbedrijf en (echt-)scheiding
Mediation bij Zakelijke conflicten
Mediation bij Bestuurszaken
Mediation bij Franchise
Mediation bij Arbeidszaken

 

Bij arbeidsconflicten is mediation ook bij problemen binnen de werkrelatie een veel gebruikte methode, om in onderling overleg zelf tot de oplossing van een geschil komen. Vaak ook in zaken waarin sprake is van conflictverzuim.

 Bij voortzetting van de arbeidsrelatie

Is het een mogelijkheid om partijen (weer) tot elkaar te brengen. De mediator helpt om met elkaar tot een duurzame oplossing te komen. Partijen laten het verleden achter zich, krijgen (weer) begrip voor elkaar en richten zich op de toekomst. Vaak is het wel een kwestie geven en nemen. Als partijen hier niet (meer)toe in staat zijn, wordt geen gezamenlijke oplossing in de zin van voortzetting bereikt en kan er gesproken worden over:

Beëindiging van de arbeidsrelatie (exit-mediation)

 

Partijen weer bij elkaar brengen kan ook betekenen dat partijen juist zonder elkaar verder gaan. Juist als dit de enige oplossing is en partijen hier in overleg op uitkomen. In dit soort zaken wordt onder begeleiding van de mediator een beëindigings-/vaststellingsovereenkomst opgemaakt, waarbij partijen zelf hun afspraken kunnen maken en beiden weer aan hun toekomst kunnen gaan bouwen. Wel worden aan de beëindigingsovereenkomst per 1 juli 2015 nieuwe eisen gesteld. De werknemer krijgt een bedenktermijn van twee weken nadat hij een beëindigingsovereenkomst heeft ondertekend. Kiest u echter voor de beëindigingsovereenkomst, waarin is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst “met wederzijds goedvinden” – en dus vrijwillig! - wordt beëindigd, dan heeft de werknemer op grond van de wet geen recht op een transitievergoeding. Dat recht bestaat volgens de wet alleen bij onvrijwillig ontslag. In de praktijk wordt meestal onderhandeld over een beëindigingsregeling met vaak als onderdeel een ontslagvergoeding (tenminste) gelijk aan de transitievergoeding.

Mediation en rechtspraak

 

Vanaf 1 juli behandelt het UWV alleen nog ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen en bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Bij ontslagaanvragen vanwege disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie, oordeelt de kantonrechter. Dit zijn vaak langlopende kostbare procedures waarbij tegenwoordig ook nog hoger beroep kan worden ingesteld.

Met goede mediation kunt u een kostbare rechtsgang voorkomen, of op z’n minst soepeler laten verlopen.

 

meer weten? 
mail ons