Rubato groep
Mediators en bedrijfsadviseurs
Arbeidsrecht
Franchise
Ondernemingsrecht
Organisatie verandering en ontwikkeling
Arbeidsrecht

Juridische ondersteuning onder andere arbeids- en ontslagrecht

De Nieuwe Wet Werk en Zekerheid maakt dat u zonder goede juridische ondersteuning door het bos de bomen niet meer ziet. U kunt bij de adviseurs van de Rubato groep terecht voor advies en begeleiding op het gebied van tal van zaken die in de dagelijkse praktijk van een ondernemer kunnen spelen zoals:
 • Het aangaan en opstellen van een individuele arbeidsovereenkoms: tijdelijk of voor onbepaalde tijd
 • Hoe om te gaan met flexibele en tijdelijke arbeidsrelaties; Welk contract is het beste in uw situatie ?
 • WWZ: Proeftijd en ontslag
 • Juridische aspecten rond functioneringsgesprekken
 • De disfunctionerende werknemer beëindigen of is dit nog te voorkomen ?
 • Het individuele ontslagtraject (exit-regeling) kantonrechter of UWV Werkbedrijf of
 • De Beëindigingsovereenkomst wel of geen mediation
 • Diefstal Ontslag op staande voet
 • Collectief ontslag
 • De arbeidsongeschikte werknemer De ziekteverzuimregeling/Wet Poortwachter
 • Passend werk en re-integratie 1ste en 2de spoor
 • Wijziging van arbeidsvoorwaardenen invoering daarvan
 • Gelijke behandelingsvraagstukke; Arbeidsomstandigheden
 • Concurrentiebeding, de overtreding daarvan en onrechtmatige concurrentie
 • Verbod op nevenwerkzaamheden
 • Ongewenste intimiteiten; Discriminatie
 • Regeling ten aanzien van e-mail en internet gebruik, Studiekosten, Autolease- of autokostenvergoedingsregelingen
 • Vakantie- en verlofregeling
 • De van toepassing zijnde CAO voor uw bedrijf
 • Reorganisaties, bedrijfsverplaatsingen en sociale regelingen
 • De overgang van de onderneming, fusie, overname of out- en insourcing
 • Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging
 • Ook kunnen wij voor u arbeidsrechtelijke scans verrichten, waarbij arbeidsrechtelijke risico’s en verbeterpunten binnen uw bedrijf in kaart worden gebracht.
 

Meer weten ?
mail ons