Rubato groep
Mediators en bedrijfsadviseurs
Mr. R.G.E. van de Munt
Mw. drs. C.B. Barentsen
Mr. K.C.N.M. Bakx
Mw. drs. C.B. Barentsen
Studeerde sociale psychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na haar afstuderen is zij tot 1993 werkzaam geweest als o.m onderzoeker, trainer, projectcoördinator, beleidsmedewerker en procesbegeleider vooral binnen de gezondheidszorg. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is altijd de kwaliteit van de professionals (o.a. door het opzetten, trainen en begeleiden van intercollegiale toetsing en intervisie voor (sociaal) geneeskundigen). Vanaf 1993 heeft zij haar praktijk BKC-consultants opgezet en verzorgt zij al vele jaren trainingen/workshops aan bedrijven, onder meer in het begeleiden van managementvaardigheden, toetsings-/intervisiegroepen, communicatie, diversiteitsmanagement, persoonlijke effectiviteit, mediation & conflicthantering, onderhandelen en creativiteit & innovatie (bv het faciliteren van denksessies om te komen tot nieuwe producten of ontwikkelingen in de organisatie). Het vormgeven van een organisatieklimaat waarin medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen in hun vak staat bij deze activiteiten centraal. Daarnaast heeft zij veel ervaring in het bedrijfsleven op het gebied van het begeleiden van organisatieveranderingstrajecten, bijvoorbeeld naar aanleiding van fusies of overnames tussen organisaties. Het onderwerp organisatiecultuur krijgt daarbij nadrukkelijk de aandacht, naast allerlei structuuraspecten. Dit zijn veelal leuke, spannende en complexe trajecten waarbij creativiteit, communicatie en samenwerking sleutelbegrippen zijn. Ook is zij accrediteur van huisartsenpraktijken (kwaliteitsauditor) en doceert zij Arbeids- en Organisatiepsychologie op een hoge school. Een ander expertisegebied is crisismanagement. Te denken valt hierbij aan zowel de beleidsmatige en preventieve kant: wat doe je als er een overval plaatsvindt in een winkel, geweld op scholen of als iemand binnen de organisatie plotseling overlijdt aan een hartinfarct. Niet de plezierigste dingen om bij stil te staan, maar als het plotseling gebeurt en u bent daar niet op voorbereid is het nog veel minder plezierig. Daarnaast kunnen ook medewerkers worden getraind in het omgaan met dergelijke crises. Connie is bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) geregistreerd als registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie, ook is zij Certified Trainer van de Bono Lateraal Denken, een techniek voor creativiteit en sinds 2000 als registermediator ingeschreven in het register van het NfM. Zij richt zich hierbij met name op ouderschapsplannen bij scheiding en op conflicten en samenwerkingsproblematiek in de arbeidsorganisatie, in de publieke sector en in de gezondheidszorg.


rechtstreekscontact?

barentsen@rubato.nl

T. 0182 375221
M. 06 53 37 9823