Rubato groep
Mediators en bedrijfsadviseurs
Mediation bij Arbeidszaken
Mediation bij Echtscheiding en Familie
Mediation bij Eigenbedrijf en (echt-)scheiding
Mediation bij Zakelijke conflicten
Mediation bij Bestuurszaken
Mediation bij Franchise
Mediation bij Bestuurszaken

Ook waar belangen van overheid en burger botsen kan mediation een oplossing zijn. In het (ruimtelijk) bestuursrecht biedt mediation veel voordelen. Mediation wordt door provincies, gemeenten, justitie en belastingdienst in toenemende mate ingezet om geschillen met burgers en bedrijven op een klantvriendelijke en effectieve wijze op te lossen.

De traditionele manier van conflictoplossing in het bestuursrecht – de behandeling van een bezwaarschrift en vervolgens de weg naar de rechter – leidt vaak niet tot een voor alle betrokkenen bevredigende oplossing. Deze juridische weg wordt bovendien vaak bewandeld bij geschillen die daar naar hun aard niet thuis horen. Bijvoorbeeld in geval van buren-/vergunningen-/conflicten, zowel tussen burgers onderling als bedrijven, waarbij niet zozeer het onderwerp van het juridische geschil de oorzaak van het probleem is, als wel een verstoorde burenrelatie. Het is gebleken dat deze manier van geschiloplossing vaker kan worden toegepast dan men zich kan bedenken.

Mediation in het bestuursrecht heeft (minimaal) twee voordelen:

      - de verantwoordelijkheid voor de oplossing van het uit de hand gelopen conflict komt te liggen waar deze primair thuis hoort, namelijk bij partijen.                  
            
- bezwaaradviescommissies en bestuursrechters kunnen hun kerntaak – het beslechten van geschillen –blijven vervullen.

 
Bezwaarschriftcommissies en bestuursrechters
wijzen steeds vaker op de mogelijkheid van mediation. Als partijen verklaren dat zij met behulp van een mediator gaan proberen hun conflict zelf op te lossen, wordt het onderzoek tijdens de (hoor)zitting geschorst, in de hoop dat een minnelijke schikking een formele afronding van de procedure overbodig maakt.

Maar let op: De verjaringstermijn in het bestuursrecht bedraagt maar zes weken en wie binnen deze termijn geen bezwaar maakt moet er rekening mee houden dat het betreffende besluit rechtens onaantastbaar wordt en daarmee formele rechtskracht verkrijgt.

Wachten met het starten van een bestuursrechtelijke procedure heeft dus risico’s, ook als men als benadeelde burger in gesprek is met het bestuursorgaan en/of een andere burger/bedrijf (zoals zijn buurman die over een vergunning beschikt).

Wie geen rechten wil verspelen kan zich daarom het beste direct aan het begin van de beroepsprocedure tot een geregistreerd mediator wenden en kan zich (mits binnen de termijn van zes weken een oplossing wordt bereikt) de kosten voor betaling van griffierecht besparen.

Vervolgens zijn er twee mogelijkheden

of

- de mediation heeft resultaat (wat onder meer leidt tot intrekking van het bezwaar of beroep),

of

- partijen kunnen hun probleem niet op eigen kracht de baas (wat leidt tot heropening van het onderzoek en een beslissing of een uitspraak).

 

meer weten?
mail ons