Rubato groep
Mediators en bedrijfsadviseurs
Mediation bij Arbeidszaken
Mediation bij Echtscheiding en Familie
Mediation bij Eigenbedrijf en (echt-)scheiding
Mediation bij Zakelijke conflicten
Mediation bij Bestuurszaken
Mediation bij Franchise
Mediation bij Echtscheiding en Familie

 

Elke scheiding is weer anders. In het ene geval komen ouders samen tot de conclusie dat ze beter uit elkaar kunnen gaan. In het andere geval wil de ene partner scheiden maar de andere (nog) niet. Makkelijk is zo’n besluit bijna nooit, zeker niet als er kinderen zijn.

 

Uit elkaar gaan of scheiden is in de meeste situaties een moeilijk proces, het doet pijn en is zwaar. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn.  Naast financiële- en juridische zaken spelen vooral emotionele factoren de hoofdrol. Als gezin verkeren jullie in een crisis en dit heeft effect op de onderlinge communicatie. Vaak wordt deze ernstig belemmerd.

 

 

Je vraagt je af wat er allemaal nu moet gebeuren.... Hoe moet je dit nu aanpakken.....

 

 Dit soort vragen met betrekking tot onduidelijkheid over de nabije toekomst kan een bron van spanning zijn.

Als de scheiding via de rechter wordt “uitgevochten”, levert dit vaak alleen maar verliezers op.  Een goed alternatief hiervoor is mediation. Een scheiding met een mediator is vaak prettiger en informeler dan een scheiding via een advocaat en de rechter. In het geval van mediation is er ruimte voor alle aspecten die een gezamenlijk overleg in de weg kunnen staan. Het bijzondere van mediation is dat er geen verliezers zijn. Het uitgangspunt is dat jullie samen een oplossing vinden die voor beiden aanvaardbaar is. Jij en je partner behouden zelf de regie over wat er besproken en afgesproken wordt.

Kinderen en scheiding: gezag, omgang en ouderschapsplan

 

Het maakt niet uit of je getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap hebt of samenwoont. Je moet altijd een ouderschapsplan maken als jullie uit elkaar gaan.

Als je gaat scheiden, moet je een ouderschapsplan maken voor jullie kinderen jonger dan 18 jaar.  Jullie scheiden immers als partners van elkaar maar jullie zullen altijd de ouders van de kinderen blijven.  Jullie kinderen hebben immers recht op verzorging en opvoeding door allebei de ouders, ook na de scheiding. Dit betekent niet dat jullie beiden precies de helft van de tijd met de kinderen moet doorbrengen. Het gaat erom dat de kinderen van allebei de ouders goede verzorging krijgen.

Wat komt er verder nog kijken bij echtscheiding

Inkomen
Alimentatie
De Belastingdienst
De gezamenlijke woning
Pensioenen, verzekeringen en lijfrenten
Verdeling van de spullen, de inboedel, spaarrekeningen, beleggingsrekeingen

Je kan een checklist met allerlei zaken waar jullie aan moeten denken bij de scheiding.opvragen daarin worden ook allerlei zaken die je moet weten verder uitgelegd

 

Familiemediation

Bij familiemediation denken veel mensen alleen aan mediation bij echtscheiding of het verbreken van de samenwoningsrelatie maar het is breder dan dat alleen. Binnen mediation is familie mediation een tak die zich specifiek bezighoudt met conflicten binnen families. Te denken valt daarbij aan mediation bij verstoorde familieverhoudingen, partnerproblematiek, scheidingsvraagstukken, ouderschapsplannen, nalatensschap en erfeniskwesties, opvolging in familiebedrijven, agrarische mediation en vraagstukken met betrekking tot de zorg voor ouder wordende familieleden. Ruzie tussen familieleden is complex en heeft grote gevolgen voor de hele familie. Nieuwe conflicten worden vermengt met oud zeer, er wordt partij gekozen, steun gezocht of mensen worden juist gemeden. In ieder geval raken de verhoudingen ontwricht.

Bij familie mediation is het aantal deelnemers vaak meer dan twee: ouders en kinderen, broers en zussen of in een familiebedrijf de vennoten en hun partners. Kortom iedereen die een belang heeft bij  de oplossing van de kwestie neemt deel aan de familiemediation.  Een ervaren mediator zorgt ervoor dat alle partijen hun verhaal kunnen doen en bevordert dat ieder zich verdiept in de belangen van de andere betrokkenen, brengt de kwesties in kaart, scheidt bijzaken van hoofdzaken en isoleert oud zeer. Hij of zij helpt zoeken naar oplossingen die voor een ieder goed werken. Een gevolg is dat er ruimte komt om te werken aan hernieuwd vertrouwen en het hervinden van een balans in de familie. Als u samen oplossingen heeft gevonden, dan zet de familiemediator deze op papier.

 
meer weten?

mail ons