Rubato groep
Mediators en bedrijfsadviseurs
Mediation bij Arbeidszaken
Mediation bij Echtscheiding en Familie
Mediation bij Eigenbedrijf en (echt-)scheiding
Mediation bij Zakelijke conflicten
Mediation bij Bestuurszaken
Mediation bij Franchise
Mediation bij Eigenbedrijf en (echt-)scheiding

Steeds meer mensen hebben een eigen bedrijf. Dat kan uiteenlopen van de zelfstandige (zzp-er) via familiebedrijf tot grote onderneming. Het kan in de vorm zijn van een BV, v.o.f. of eenmanszaak (bedrijf zonder speciale rechtsvorm). Bij een scheiding moet worden geregeld hoe het verder gaat met het bedrijf: wie zet het bedrijf voort, en heeft de ander recht op uitkering van de helft van de waarde daarvan? En zo ja, hoe moet dat dan geregeld worden? Het antwoord hierop hangt van heel veel elementen af. Goede, deskundige hulp daarbij van een notaris of gespecialiseerde advocaat is onmisbaar. 

Rechtsvorm van het bedrijf 

Er is een groot verschil tussen een bedrijf dat in de vorm van een Besloten Vennootschap (B.V.) wordt gedreven en een eenmanszaak of een personenvennootschap (vennootschap onder firma, v.o.f.). Een eenmanszaak heeft geen aandelen maar is van degene die het bedrijf voert. De bezittingen van het bedrijf,  maar ook de schulden, contracten, eventueel goodwill, zijn van degene die het bedrijf uitoefent. Zij kunnen ook mede van de huwelijkspartner zijn. Ook aandelen kunnen van degene zijn op wiens naam zij staan maar kunnen ook in de huwelijksgemeenschap vallen of, als er huwelijkse voorwaarden zijn, wel of niet gezamenlijk eigendom zijn.

Toedeling, verdeling en waardeverrekening

Echtscheidingen waar een ondernemer bij betrokken is zijn bijna altijd behoorlijk ingewikkeld. Het ligt voor de hand dat het bedrijf wordt voortgezet door degene die tijdens het huwelijk het bedrijf ook al runde. Maar daarmee ben je er nog niet. Want vaak zal de andere echtgenoot recht hebben op de helft van de waarde van het bedrijf. Het bepalen van die waarde kan heel lastig zijn.


Waardebepaling bij scheiding

De waarde van een onderneming bestaat vaak voor een groot deel uit de winst die voor de komende jaren verwacht kan worden. Hoe neem je die mee in de waardebepaling, als die winst dus in hoge mate afhangt van de kundigheid en inzet van de ondernemer zelf? Moet hij de ander betalen voor de inzet die hij zelf nog moet leveren? Of betekent het misschien dat zijn salaris/ondernemersloon voor een te laag bedrag wordt meegerekend?

 Praktische regeling

Vaak is het nog het grootste probleem, dat het praktisch onmogelijk is de helft van de waarde van het bedrijf aan de ander cash uit te betalen. Want de waarde “zit vast” in de onderneming, en staat dus niet als geld op de bank. Er moet dan gezocht worden naar een manier om dat praktisch op te lossen. Bijvoorbeeld door een afbetalingsregeling te treffen of recht te geven op een aandeel in de toekomstige winst. Daar bestaat echter vaak begrijpelijke weerstand tegen, omdat het de ex-partners jarenlang aan elkaar koppelt op een soms bijna ondragelijke manier. Lenen van de bank is gevoelsmatig veel beter aanvaardbaar, hoewel daar weer een prijskaartje in de vorm van rente aan vast zit. Soms kan het worden opgelost door andere waardevolle zaken (zoals het huis, als dat een grote overwaarde heeft) aan de ander toe te delen. Het is verstandig hiervoor een beroep te doen op de ervaring van een (echtscheidings)notaris of een advocaat die zowel met echtscheiding als met ondernemingen ervaring heeft.

Eigen bedrijf en alimentatie

 Waardeverrekening en alimentatie kunnen in sommige opzichten communicerende vaten zijn. Als de ondernemer grote jaarlijkse afbetalingen moet doen aan zijn ex-echtgenoot, of aan de bank veel rente moet betalen op zijn bankschuld, zal de alimentatie doorgaans op een lager bedrag uitkomen, en omgekeerd. Het is in het algemeen nuttig de verschillende plaatjes naast elkaar te leggen en met elkaar te vergelijken. Belasting, met name de aftrekbaarheid van partneralimentatie bij de één tegenover belastbaarheid bij de ander, moet daarbij worden meegerekend. Ook moet opgelet worden dat de fiscus aan een te treffen regeling geen ongewenste fiscale consequenties verbindt.

meer weten?
mail ons