Rubato groep
Mediators en bedrijfsadviseurs
Mediation bij Arbeidszaken
Mediation bij Echtscheiding en Familie
Mediation bij Eigenbedrijf en (echt-)scheiding
Mediation bij Zakelijke conflicten
Mediation bij Bestuurszaken
Mediation bij Franchise
Mediation en online mediation
Mediation Is een veel gebruikte methode, waarbij conflictpartijen in onderling overleg zelf tot de oplossing van een geschil komen. Dit gebeurt onder begeleiding van een neutrale, onafhankelijke derde, de mediator, die hiervoor het juiste klimaat weet te scheppen.

Hoe werkt mediation?
De kracht van mediation berust op een constructief communicatieproces. Hiervan is sprake wanneer betrokkenen - ondanks hun conflict - bereid zijn om over het probleem te onderhandelen, respectvol met elkaar om te gaan en geheimhouding te beloven van alles wat tijdens het mediation-traject ter sprake komt.
Rechters verwijzen procederende partijen niet zelden naar de mediator. Juist omdat een juridische oplossing van een conflict niet altijd de beste is. Uit de praktijk blijkt dat bijna 80% van de zaken tot een oplossing komt. Een rechter en advocaat is dan dus niet nodig.

 
Voordelen van mediation:
• De onderlinge relatie blijft behouden
• Leidt tot snelle en vaak elegante oplossingen
• Lage kosten, mede door de snelheid
• De oplossing wordt door partijen gedragen
• De oplossing doet recht aan alle aspecten van de situatie

Waarom Rubato?
Als een van de allereerste grote Nederlandse spelers in de Nederlandse markt, beschikt Rubato over ruim 20 jaar ervaring met mediations, zowel bij persoonlijke-  als zakelijke geschillen.
Het eerste uur van het eerste gesprek is bovendien vrijblijvend, zodat u in alle rust kunt ervaren of mediation het juiste middel is om uw conflict op te lossen.
De Rubato groep heeft vestigingen in de provincie Utrecht, Noord Holland, Zuid Holland en Friesland, maar wij werken over het gehele land.

Interesse? Neem geheel vrijblijvend contact op. Tel. 030-2739667 of
mail ons
 


Online mediation
Woont u op grote afstand van elkaar? Bent u bang om direct de confrontatie aan te gaan in een toch al gespannen conflictsituatie? Of heeft u een andere reden om liever via de computer te communiceren?
Dan kan online mediation een oplossing voor u zijn, een snelle en efficiënte manier van conflictbeslechting helemaal van deze tijd. Online mediation kan worden toegepast bij allerlei soorten (conflict)situaties, ook als er meer deelnemers betrokken zijn.  
Online mediation is toegankelijk voor iedereen die gewend is om met internet en e-mail te werken. Een geldig privé mailadres en een internetverbinding zijn voldoende. Het is een uitkomst wanneer de deelnemers niet bij elkaar aan tafel kunnen zitten. 

Hoe gaat het in zijn werk?
Bij online mediation communiceren de deelnemers met elkaar op het internet via de mediator.
U meldt zich via het contactformulier aan. Wij nemen dan contact met u op. Vervolgens ontvangt een uitnodiging met een vragenformulier waarin u uw geschil omschrijft en uw wensen aan kunt geven. Op de beveiligde en besloten site waar alleen de mediator en partijen toegang toe hebben, vindt dan het overleg plaats. U zendt uw berichten aan de mediator, die het overleg coördineert. Dat betekent dat ieder op een zelf gekozen tijdstip kan reageren. Het is dus geen ‘chat’, het overleg vindt niet ‘live’ plaats. Al uw berichten blijven bewaard en kunt u steeds inzien. U kunt ten alle tijde uw informatie downloaden. Indien er afspraken worden gemaakt, worden deze, net als bij een mediation waarbij partijen aan tafel met elkaar zitten, opgenomen in een vaststellingsovereenkomst.
Naast de mogelijkheden om online te overleggen met uw mediator, zijn er ook tussenvormen denkbaar waardoor u gedeeltelijk online en gedeeltelijk aan tafel met elkaar overlegt. Ook is uw mediator per telefoon of via Skype benaderbaar.
 
Meer weten?  
mail ons