Rubato groep
Mediators en bedrijfsadviseurs
Mr. R.G.E. van de Munt
Mw. drs. C.B. Barentsen
Mr. K.C.N.M. Bakx
Mr. R.G.E. van de Munt
Mr. Ronald G.E. van de Munt (1957) studeerde Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, werkte bij de NMB (ING) als adviseur kredietbeheer zakelijke relaties in het MKB, vervolgens vier jaar als advocaat, ruim twee jaar als specialist arbeids- en huurrecht bij de ARAG en elf jaar als bedrijfsjuridisch adviseur en hoofd van de juridische afdeling van het Vakcentrum voor zelfstandig ondernemers in de levensmiddelen detailhandel.
Naast het voeren van de rechtspraktijk is hij sinds 1993 ook actief als onderhandelaar / bemiddelaar bij omvangrijke aan- en verkoopprojecten, veranderingsprocessen en ontvlechting, beëindiging en herstructurering van bedrijven onder meer in het geval van Franchisesituaties.
Sinds 1999 werkzaam als Mediator en als geregistreerd ingeschreven in het register van het NfM, de Raad voor deRaad voor Rechtsbijstand, Rechterlijke instanties; Rechtbank Utrecht, Amsterdam en Arnhem, Hof Amsterdam en Arnhem, het Project Mediation Huurcommissie van het Ministerie van VROM. Eveneens aangesloten bij het landelijk netwerk van mediation en opleidingsinstituut The Lime Tree. Sinds het in werkingtreden van de Wet Poortwachter heeft hij vele re-integratie- en exitmediations met succes begeleid. Bij de NCOI is hij sedert 2004 als freelance docent werkzaam op de gebieden sociaal- en arbeids, ondernemings-, privaatrecht, inleiding recht  en trainer en examinator juridische vaardigheden  professionele mediation en vaardigheden (beroepsopleiding)
Als senior mediator en bedrijfsjuridisch adviseur is hij gespecialiseerd in diverse zakelijke geschillen op het gebied van franchise, ondernemings-, arbeids-- en huurrecht en ook in familie zaken als gecertificeerd familie-echtscheidingsmediator. Zowel het voeren van een rechterlijke procedure als het snel kunnen bereiken van een oplossing voor partijen behoort bij hem tot de mogelijkheden.

rechtstreeks contact?

munt@rubato.nl

T. 035 6283417
M. 06 22 89 5555