Rubato groep
Mediators en bedrijfsadviseurs
Arbeidsrecht
Franchise
Ondernemingsrecht
Organisatie verandering en ontwikkeling
Ondernemingsrecht
Advies en ondersteuning voor ondernemers.
Een ondernemer is in beginsel gewend "zijn eigen of haar boontjes te doppen". door zijn achtergrond, opleiding en mentaliteit is hij/zij in staat de op hem af komende dagelijkse probelmatiek anuit verschillende terreinen en rechtsgebieden het hoofd te bieden en in goede banen te leiden. Hij/zij is bekend met alle arpecten behorend tot zijn/haar bedrijf. Maar wordt ook altijd de optimale beslissing genomen en is dat op tijd? Beschikt hij altijd over de juiste specialist die met hem meedenkt en goed adviseert?
De Rubatospecialist is onafhankelijk en neutraal en kan vanuit zijn specifieke ervaring ondernemers van dienst zijn. Van coach naar partner.
Vele terreinen
Deze ondersteuning wordt onder andere geboden bij:
 • Het begeleiden bij het maken van ondernemingsplannen
 • Strategische beslissingen en visieontwikkeling
 • Het in gevaar komen van continuiteit van het bedrijf
 • Onderhandeling met schuldeisers / schuldsanering
 • Aan- en verkooptrajecten
 • Bedrijfsopvolging
 • Uitbreiding van de onderneming
 • Reorganisatietrajecten
 • Verandering van samenwerkingsrelaties
 • Leverancierscontracten
 • Problemen inzake huur en verhuur
 • Ondernemingsrechtelijke vraagstukken
Dreigt er een juridische procedure. Ook in dergelijke gevallen kan de Rubatospecialist ondersteuning leverenin de vorm van juridische bijstand en waar het nodig is inhoudelijke rechtszaken voeren in alle bovengenoemde rechtsgebieden.

meer weten?
mail ons