Rubato groep
Mediators en bedrijfsadviseurs
Mediation bij Arbeidszaken
Mediation bij Echtscheiding en Familie
Mediation bij Eigenbedrijf en (echt-)scheiding
Mediation bij Zakelijke conflicten
Mediation bij Bestuurszaken
Mediation bij Franchise
Mediation bij Franchise
 
Geschillen in Franchiseverband zoals de interpretatie van gemaakte afspraken, het tussentijds veranderen van afspraken, strategie, het (tussentijds) verlengen of beeindigen van de franchiserelatie maar ook binnen de organisatie zelf, bijvoorbeeld binnen familiebedrijven zoals opvolging, uittreding of verandering van ondernemingsvorm; van V.O.F. naar CV of BV kunnen een meningsverschil opleveren met de Franchisegever.

Door zo'n meningsverschil kunnen de verhoudingen tussen partijen soms zeer ernstig worden verstoord. en uiteindelijk ontstaat er een conflict.
Mediation kan in dergelijke gevallen partijen helpen om het conflict onder begeleiding van een in franchise-  mediator op te lossen, waarbij zij zelf bij het vinden en uiteindelijk kiezen van de oplossing beiden een actieve rol spelen.
 meer weten?