Rubato groep
Mediators en bedrijfsadviseurs
Pre-mediation
Begeleide intervisie
Mediation in het echt
Pre-mediation
Een interessante training voor bedrijven en overheidsinstellingen
die (dreigende)conflicten, waarin zij zelf één van de partijen zijn, niet uit de weg gaan maar op een informele manier mee willen denken over eventuele oplossingsrichtingen.

Na de training kan een medewerker met de cliënt op informele wijze meedenken over mogelijke oplossingsrichtingen en past daarbij mediationvaardigheden toe. Dit zijn in de training geoefende communicatieve vaardigheden zoals onder meer luisteren, samenvatten en doorvragen vanuit een open houding.

Bij premediation wordt geen onafhankelijke bemiddelaar betrokken maar er worden wel door de organisatie, eigen voor premediation getrainde, medewerkers ingeschakeld die niet eerder bij de besluitvorming betrokken zijn geweest maar wel goed op de hoogte zijn van de in de organisatie toegepaste werkprocessen. Zij kunnen advies geven over hoe een (dreigend) conflict kan worden opgelost. Het is ook mogelijk om een medewerker in te schakelen als procesbegeleider. Na premediation kan, indien nog nodig, worden besloten een mediation te starten, in die gevallen dat voor geen van beiden een aanvaardbare oplossing kan worden bereikt.

Deze training bestaat in beginsel uit vier dagdelen en een terugkombijeenkomst na ongeveer een half jaar. Dit is indien gewenst verder uit te breiden.

meer weten?
mail ons