Rubato groep
Mediators en bedrijfsadviseurs
Pre-mediation
Begeleide intervisie
Mediation in het echt
Training en opleiding

De Rubato Groep streeft er naar mensen te helpen hun talenten te ontwikkelen waardoor deze optimaal tot uiting kunnen komen binnen hun werksituatie. Met als grote voordeel dat ook de organisatie waarin deze mensen werken, beter gaat functioneren. Wij gaan dus eerst uit van de werkende mens en van daaruit naar de werkgevende organisatie.
 
Een aanvraag voor een training komt vaak voort uit de wens van een organisatie om de eigen doelen beter te kunnen realiseren. Maar een training is niet altijd dé oplossing. Het is één van de middelen die kunnen worden ingezet om een situatie aan te pakken. Daarom bieden wij naast trainingen ook (individuele en/of team) coaching en organisatieadvies. Tijdens de kennismaking bekijken we samen met u welk middel het meest effectief is, gegeven de uitgangssituatie.
Op basis van onze ervaringen hebben wij de Rubato-methode ontwikkeld om samen met u het beste resultaat uit de trainingen te halen. In de brochure staat deze methode verder uitgewerkt maar kortweg zullen we de volgende stappen met u doorlopen:

-Als eerste zal een inventarisatie van de uitgangssituatie plaatsvinden die heeft geleid tot de behoefte aan een training.
-Daarnaast komen de ideeën en wensen boven water ten aanzien van de gewenste situatie.
-Ten derde bepalen we samen met u het doel waar we naar toe werken.

Daarna doen wij een voorstel voor een training en bespreken dit voorstel met u en met betrokken deelnemers aan de training. We maken een keuze tussen de onderwerpen die prioriteit hebben, en voor wie. Ook bekijken we wat de consequenties voor de organisatie zullen zijn als het doel bereikt is. Na uitvoering van de training zal de training geëvalueerd worden, zowel met de deelnemers als met de leiding van de organisatie. Daarbij 
vergelijken we het vooropgezette doel van de training met de resultaten.  De laatste stap heeft te maken met de bestendiging. Pas geleerd gedrag en vaardigheden moeten in de praktijk geoefend worden voordat een nieuwe routine ontstaat. Dit vraagt om begrip en ondersteuning vanuit de werkomgeving. Op zo'n moment blijkt hoe belangrijk het management is, in de rol als coach, als iemand die je stimuleert door te zetten en je grenzen te verleggen. Rubato houdt een vinger aan de pols. Hier kunt u denken aan coaching via persoonlijke actieplannen en feedback of terugkombijeenkomsten.
 
De stappen in de Rubatomethode: Oriëntatie - Keuze - Ontwerp - Uitwerking - Uitvoering - Evaluatie - Nazorg

meer weten?
mail ons