Rubato groep
Mediators en bedrijfsadviseurs
Mediation bij Arbeidszaken
Mediation bij Echtscheiding en Familie
Mediation bij Eigenbedrijf en (echt-)scheiding
Mediation bij Zakelijke conflicten
Mediation bij Bestuurszaken
Mediation bij Franchise
Mediation bij Zakelijke conflicten

 

Een zakelijk conflict, of business conflict genoemd, betekent vaak een breuk met je cliënt, leverancier of partner. Het wordt nog lastiger als zakelijk en privé door elkaar heen lopen. Vaak houdt men zich in. Een confrontatie wordt zo lang mogelijk vooruit geschoven. Ondertussen kunnen de directe en indirecte kosten van het zakelijk conflict verder oplopen. Het geschil verhard zich veelal uitsluitend in juridische standpunten. Dit maakt het lastig om nog tot een constructieve oplossing te komen. Achterliggende belangen zijn niet helder. Men vergeet waar het conflict nu werkelijk over gaat en wie welk aandeel heeft in het conflict. Elke partij gaat voor eigen gewin en wil zijn gelijk halen desnoods ten koste van de ander.

Voorbeelden van zakelijke of business geschillen: conflicten binnen een bedrijf of tussen zakelijke samenwerkingspartners door bijvoorbeeld bedrijfsovernames, opvolging, kosten, baten, werkverdeling of verantwoordelijkheid, Zakelijke geschillen ontstaan tussen organisaties,

Denk bv. ook aan conflicten binnen het bestuur, met de ondernemingsraad of tussen aandeelhouders, of in het kader van verstoorde samenwerkingsrelaties binnen een maatschap bijvoorbeeld bij artsen, accountants en advocaten.

Mediation bij Fiscale conflicten
geschillen over waardering, aanslagen etc.

Mediation bij geschillen leveranciersconflicten
Oplevering geschillen zoals discussies over de geleverde dienst en betaling zoals interpretatie over contracten en levering van diensten of producten et cetera.

Door te kiezen voor een oplossing van een zakelijk conflict met behulp van business mediation wordt vaak een beter, sneller en goedkoper resultaat bereikt dan met andere methodes. Daarnaast is de kans op het behoud of herstel van relaties veel groter. Voor het geval dat mediation mislukt (gemiddeld minder dan 20% van de gevallen) kan men altijd nog kiezen voor een andere methode om het geschil te beslechten.

meer weten?
mail ons